MAKE A RESERVATION
0242 277 10 15 0242 277 10 18
Çevre – Turizm İlişkisi

Çevre turizmin temel kaynağıdır. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi, tahrip edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken, gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. Bu etki başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. Bunlar; Su, toprak, hava ve flora-faunadır. Bu bilgilerden yola çıkarak Güral Premier Hotels&Resorts olarak turizmin sürdürülebilir kılınması amacı ile çevrenin korunması kapsamında birçok uygulamayı işletmelerimizde uygulamaktayız. Uygulanan bu koruyucu tedbirler ulusal ve uluslarası ölçekteki çevre koruma programları ile denetlenmekte ve uygunluğu belgelendirilmektedir. Çevrenin korunması kapsamında işletmelerimizde yürütülen çevre koruma çalışmaları; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplaması (Karbon Ayak İzi Hesaplaması), Yeşil Yıldız, Green Key ve Travelife Gold Award olarak sıralanabilir.

Turizm-Sürdürülebilirlik İlişkisi

Güral Premier Hotels&Resorts inşat aşamasından başlayarak hizmete girdiği ilk gününden itibaren devam eden çevre koruma çalışmalarına her geçen gün artarak destek vermektedir. İşletmedeki personelden başlayarak, misafirlerimize, ilimize ve bölgemize faydalı olabilecek birçok çevre koruma etkinliği içerisinde bulunulmuş ve bu etkinliklerin çevre eğitimleri ile pekiştirilmesi hedeflenmiştir. İşletmemiz faaliyette olduğu süre zarfında gerek ekolojik gerekse ekonomik kazançların aynı paralelde kurgulanarak hayata geçirildiği alt yapısal imkanların avantajlarını yaşamaktadır. Baca gazı ısınsın geri kazanılarak enerjisinin sıcak su üretiminde kullanıldığı, km’lerce uzunlukta uygulanan damla sulama sistemi ile su israfının minimize edildiği su tüketimlerinin israfının önüne geçen verimli teknoloji seçimleri bunlara birkaç örnek olabilir. İşletmemiz yaptığı her bir çevre koruma çalışmasının Çevre Eğitimleri ile birleştirerek çevre koruma bilincini süreklik kılmak adına sezon boyunca girişimlerde bulunması ve bunu kendisine bir misyon olara belirlemesi Güral Premier markasını çevrenin korunması kapsamında öne çıkaran özelliklerden biri olmuştur.

GÜRAL PREMIER HOTELS&RESORTS TOPLAM KALİTE POLİTİKASI

Turizm Sektörü lider markalarından birisi olmayı ana hedef olarak belirlemek. Turistik işletmelerimizdeki işleyişleri gözden geçirerek değişimi sürekli kılmak. Hizmet ve ürün kalitelerini sürekli misafirlerimiz ve çalışanlarımız lehine arttırmak. Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzey memnuniyeti sağlamak Gıda güvenliği, Çevre Kirliliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili sorumlu olduğumuz mevzuatlara uyumlu çalışarak hizmet kalitemizi arttırmak Çevre sağlığını insan sağlığı ile eşdeğer kabul edip doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almak, çevre kirliliğini azaltmak ve çevre dostu ürünler kullanmak. İşletmemiz tüm enerji giderlerinin profesyonel bir anlayış ile yönetilerek maksimum oranda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, sera gazı kaynaklarının başta ikincil düzeyde olmak üzere tespit ederek kontrol altına alınacağı çalışmaları yapmak. Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçlerde, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı, güvenilir ve farklı damak tatlarına uygun ürünleri misafir ve çalışanlarımıza sunmak Çalışanlarımızın koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek

Güral Premier Üst Yönetimi

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK ADINA;

Yöremizin kalkınmasına faydalı olabilecek her türlü girişimi destekliyoruz. Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikler ile işbirliği yapıyoruz. Bölge turizminin gelişmesi adına yapılan etkinliklere düzenli olarak katılıyoruz. Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarına önem veriyoruz. Turizm ve Çevre uyumunu en üst düzeyde tutmak adına misafirlerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilinçlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel anlamda eksikliklerini gidermek amacı dış kaynaklı eğitimler alıyoruz.

Güral Premier Üst Yönetimi
Çevre Ve Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Politikası Toplam Kalite Politikası
Çevre – Turizm İlişkisi

Çevre turizmin temel kaynağıdır. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi, tahrip edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken, gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. Bu etki başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. Bunlar; Su, toprak, hava ve flora-faunadır. Bu bilgilerden yola çıkarak Güral Premier Hotels&Resorts olarak turizmin sürdürülebilir kılınması amacı ile çevrenin korunması kapsamında birçok uygulamayı işletmelerimizde uygulamaktayız. Uygulanan bu koruyucu tedbirler ulusal ve uluslarası ölçekteki çevre koruma programları ile denetlenmekte ve uygunluğu belgelendirilmektedir. Çevrenin korunması kapsamında işletmelerimizde yürütülen çevre koruma çalışmaları; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplaması (Karbon Ayak İzi Hesaplaması), Yeşil Yıldız, Green Key ve Travelife Gold Award olarak sıralanabilir.

Turizm-Sürdürülebilirlik İlişkisi

Güral Premier Hotels&Resorts inşat aşamasından başlayarak hizmete girdiği ilk gününden itibaren devam eden çevre koruma çalışmalarına her geçen gün artarak destek vermektedir. İşletmedeki personelden başlayarak, misafirlerimize, ilimize ve bölgemize faydalı olabilecek birçok çevre koruma etkinliği içerisinde bulunulmuş ve bu etkinliklerin çevre eğitimleri ile pekiştirilmesi hedeflenmiştir. İşletmemiz faaliyette olduğu süre zarfında gerek ekolojik gerekse ekonomik kazançların aynı paralelde kurgulanarak hayata geçirildiği alt yapısal imkanların avantajlarını yaşamaktadır. Baca gazı ısınsın geri kazanılarak enerjisinin sıcak su üretiminde kullanıldığı, km’lerce uzunlukta uygulanan damla sulama sistemi ile su israfının minimize edildiği su tüketimlerinin israfının önüne geçen verimli teknoloji seçimleri bunlara birkaç örnek olabilir. İşletmemiz yaptığı her bir çevre koruma çalışmasının Çevre Eğitimleri ile birleştirerek çevre koruma bilincini süreklik kılmak adına sezon boyunca girişimlerde bulunması ve bunu kendisine bir misyon olara belirlemesi Güral Premier markasını çevrenin korunması kapsamında öne çıkaran özelliklerden biri olmuştur.

GÜRAL PREMIER HOTELS&RESORTS TOPLAM KALİTE POLİTİKASI

Turizm Sektörü lider markalarından birisi olmayı ana hedef olarak belirlemek. Turistik işletmelerimizdeki işleyişleri gözden geçirerek değişimi sürekli kılmak. Hizmet ve ürün kalitelerini sürekli misafirlerimiz ve çalışanlarımız lehine arttırmak. Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzey memnuniyeti sağlamak Gıda güvenliği, Çevre Kirliliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili sorumlu olduğumuz mevzuatlara uyumlu çalışarak hizmet kalitemizi arttırmak Çevre sağlığını insan sağlığı ile eşdeğer kabul edip doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almak, çevre kirliliğini azaltmak ve çevre dostu ürünler kullanmak. İşletmemiz tüm enerji giderlerinin profesyonel bir anlayış ile yönetilerek maksimum oranda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, sera gazı kaynaklarının başta ikincil düzeyde olmak üzere tespit ederek kontrol altına alınacağı çalışmaları yapmak. Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçlerde, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı, güvenilir ve farklı damak tatlarına uygun ürünleri misafir ve çalışanlarımıza sunmak Çalışanlarımızın koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek

Güral Premier Üst Yönetimi

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK ADINA;

Yöremizin kalkınmasına faydalı olabilecek her türlü girişimi destekliyoruz. Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikler ile işbirliği yapıyoruz. Bölge turizminin gelişmesi adına yapılan etkinliklere düzenli olarak katılıyoruz. Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarına önem veriyoruz. Turizm ve Çevre uyumunu en üst düzeyde tutmak adına misafirlerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilinçlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel anlamda eksikliklerini gidermek amacı dış kaynaklı eğitimler alıyoruz.

Güral Premier Üst Yönetimi
Çevre Ve Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Politikası Toplam Kalite Politikası
Close